adscivil logo
Loading...

Thiết kế đường cong đứng

12/08/2022 13:43
2458

TỔNG QUAN

 • Bố trí đường cong đứng trên tuyến không chỉ đảm bảo cho phương tiện vận hành êm thuận mà còn đảm bảo mở rộng tầm nhìn.
 • Theo quy phạm thiết kế, nếu chênh dốc giữa 2 đoạn thẳng nhỏ hơn 1% thì không cần phải bố trí cong đứng.
 • Ðể đảm bảo tầm nhìn, tùy theo từng cấp đường (tương ứng là tốc độ thiết kế) mà các đường cong đứng được khống chế bán kính tối thiểu khác nhau.
 • Bán kính đường cong càng lớn thì các phương tiện vận hành càng êm thuận, tuy nhiên khi bán kính lớn thì thường làm cho khối lượng đào đắp tăng lên. Do vậy cần phải cân nhắc lựa chọn bán kính phù hợp.
 • Ðường cong đứng thường chỉ dùng 2 loại đường cong:
  • Ðường cong tròn
  • Ðường cong Parabol bậc  (Chỉ sử dụng 1 đoạn trong đường Parabolic chuẩn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

 • Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc dọc \ Bố trí đường cong đứng
 • Toolbar :
 • Command : CD 
 • Thực hiện theo trình tự trên dòng nhắc lệnh:
  • Chọn tuyến: Chọn tuyến cần bố trí cong đứng
  • Tiếp tuyến vào: chọn vào cạnh thứ nhất của đỉnh cần bố trí cong đứng
  • Tiếp tuyến ra: chọn vào cạnh thứ 2 của đỉnh cần bố trí cong đứng.

     Xuất hiện hộp thoại bố trí đường cong đứng

     Chọn thay đổi bán kính hoặc chiều dài và điền kích thước . Sau đó chọn rồi chọn .

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế đường cong đứng
Chia Sẻ