adscivil logo
Loading...

Tra cứu thông tin trên mô hình

30/08/2022 11:17
1240
  • Đo khoảng cách trên mô hình

Trong quá trình kiểm tra mô hình thiết kế, ngoài việc quan sát mô hình còn cần kiểm tra các khoảng cách trên mô hình để dễ dàng kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của công trình thiết kế (VD kiểm tra kích thước bề rộng mặt đường, kiểm tra kích thước hố ga thoát nước, …)

Trình tự việc đo kiểm tra kích thước trên mô hình như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
TRA CỨU THÔNG TIN TRÊN MÔ HÌNH
Chia Sẻ