adscivil logo
Loading...

Thiết lập quỹ đạo quan sát mô hình theo hành trình (Movement path)

17/08/2022 15:57
1363

Giới thiệu về Movement path

Trong khi quan sát mô hình, người dùng thường mong muốn quan sát mô hình thiết kế dọc theo 1 quỹ đạo nhất định (thường là các quỹ đạo dọc tuyến đường tại các vị trí tim các làn xe) với tốc độ di chuyển đúng theo tốc độ thiết kế. Quan sát mô hình thiết kế như vậy sẽ đảm bảo kiểm soát yếu tố thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hài hòa về cảnh quan, kiểm soát đảm bảo tầm nhìn trên 3D.

Đối tượng solid along path có các thuộc tính:

* Name: Tên

* Path: Quỹ đạo camera theo hành trình

* Target path: Quỹ đạo điểm nhìn. Nếu không xác định quỹ đạo điểm nhìn thì quỹ đạo này chính là quỹ đạo camera.

* Velocity: Tốc độ di chuyển camera

Quản lý Movement path

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Movement path được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Movement. Cách thức gọi lệnh quản lý Movement thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Movement path như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết lập quỹ đạo quan sát mô hình theo hành trình (Movement path)
Chia Sẻ