adscivil logo
Loading...

Thay lớp đất yếu theo cao trình trắc dọc

12/08/2022 14:16
1459

TỔNG QUAN

  • Thay lớp đất là phương pháp gia cố nền đường bằng cách đào bỏ lớp đất nền không đảm bảo cường độ chịu tải trong phạm vi truyền tải của mặt đuờng để thay thế bằng vật liệu đắp bù có cường độ lớn hơn.
  • Giới hạn thay lớp đất thường lấy theo điểm mép ngoài lề gia cố hoặc mép ngoài phần đường.
  • Thông thường, để thuận lợi cho công tác thi công, lớp đất xấu cần đào bỏ sẽ được đào bỏ toàn bộ từ mép trái sang mép phải dù phần phân cách không nhất thiết phải đào bỏ và thay thế.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

    Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Thay lớp đất

    Toolbar:

    Command: TLD 

    Panel chính của chương trình hiện hộp thoại thiết kế nâng cao

    Chọn mục 

  • Chọn điểm giới hạn thay lớp đất trong mục 
  • Nhập chiều sâu bóc bỏ lớp đất
  • Nhập giá trị dốc mái taluy của đường đào thay lớp đất.
  • Chọn để áp cho toàn bộ các trắc ngang trong khoảng 
  • Chọn để áp cho từng trắc ngang được chọn trên bản vẽ.
  • Chọn sau đó chỉ điểm trên trắc ngang để thay lớp đất cho 1 đoạn bất kỳ.
Từ Khóa Nổi Bật
Thay lớp đất yếu theo cao trình trắc dọc
Chia Sẻ