adscivil logo
Loading...

Khai báo công trình dọc tuyến

06/09/2022 17:16
1203

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Mặt bằng tuyến đường / Công trình trên tuyến

Toolbar:

Command: CTTT

         Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

       

  • Chọn tuyến hiện hành, lý trình ở phần   sau đó chọn  để hàng vào khai báo, sau khi điền xong các thông số chọn để cập nhật lên .
Từ Khóa Nổi Bật
Khai báo công trình dọc tuyến
Chia Sẻ