adscivil logo
Loading...

Vạch 7.2 - Vạch nhường đường

05/09/2022 10:47
1231
  • Để vẽ vạch sơn 7.1 - Vạch dừng xe
  • Gọi lệnh :CRM
  • Trên thanh ribbon chọn vào ô 'vạch sơn' 
  • Ở dòng nhóm,chọn 'Vạch ngang đường'
  • chọn vạch 7.2-vạch nhường đường sau đó chọn đường polyline định vị 
  • tiếp đến chọn hướng cho vạch nhường đường
  • KẾT QUẢ
Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 7.2 - Vạch nhường đường
Chia Sẻ