adscivil logo
Loading...

Vạch 4.1 - Vạch kênh hóa dòng xe dạng gạch chéo

07/09/2022 9:20
1657

Cách thực hiện vẽ vạch sơn kênh hóa dạng gạch chéo :

Bước 1: Vẽ đường định vị cho các vạch sơn (xem hình dưới). Để vẽ được loại vạch này cần 2 loại đường định vị:

  •  Đường định vị (Path checking): 2 đường
  •  Đường giới hạn (Bound checking): ít nhất 1 đường.

Người dùng cần vẽ trước các đường định vị và đường bao như trên hình dưới.

Bước 2: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn trong hộp thoại

Bước 3: Chọn các đường định vị và đường bao

  •  Chọn vào đường định vị đã vẽ trên bản vẽ. (Lưu ý chọn cả 2 đường định vị). Ấn Enter ()
  •  Tiếp tục chọn đường bao thu. Ấn Enter 
  •  Chỉ điểm bắt đầu vẽ và điểm kết thúc vẽ. Kết quả thu được

Từ Khóa Nổi Bật
Vạch 4.1 - Vạch kênh hóa dòng xe dạng gạch chéo
Chia Sẻ