adscivil logo
Loading...

Tra cứu cao độ địa hình

30/08/2022 15:10
1721

TỔNG QUAN:

 • Sau khi xây dựng mô hình, mọi điểm trong phạm vị mô hình (không nằm ngoài đường bào địa hình và không nằm trong hố địa hình) đều có cao độ và có thể dễ dàng tra cứu cao độ, phục vụ cho việc ấn định các cốt cao độ thiết kế.
 • Trong ADS Civil có 3 công cụ để tra cứu cao độ địa hình:
  • Tra cứu và hiển thị cao độ tại Command line
  • Tra cứu và hiển thị cao độ trên màn hình
  • Tra cứu và điền cao độ trên bản vẽ
 • Tuy nhiên, trong tài liệu này chỉ để cập 1 cách tra phổ biến nhất là tra cứu và hiển thị trên command line.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh phát sinh điểm trên MHĐH bằng cách kích phải chuột ở tên mô hình (mô hình lấy cao độ để nội suy) trên cây dữ liệu.
 • Chọn menu

Từ Khóa Nổi Bật
Tra cứu cao độ địa hình
Chia Sẻ