adscivil logo
Loading...

Tính toán thủy lực xác định đường kính ống tối ưu

17/08/2022 10:19
1112

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức

 • Menu : ADS_Sewer \Tối ưu thủy lực và cao độ \ Tối ưu thủy lực
 • Toolbar :
 • Command: TUTL 
   1. Lựa chọn loại ống dẫn
   2. Thiết lập giá trị độ dốc tối đa
   3. Chọn các đoạn ống cần tính tối ưu dưới bảng
   4. Kích chọn 

Trên bản vẽ, các đoạn ống dẫn đã được cập nhật đường kính và độ dốc

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tính tối ưu khống chế độ dốc tối đa tối ưu độ dốc Tính toán thủy lực xác định đường kính ống tối ưu
Chia Sẻ