adscivil logo
Loading...

Vẽ mặt cắt địa hình

30/08/2022 15:46
2000

TỔNG QUAN:

 • Mặt cắt địa hình hiển thị các điểm giao cắt với cạnh của lưới tam giác dưới dạng cao độ và khoảng cách theo một đường mặt bằng (đã xác định bằng Polyline trên bản vẽ)
 • Mặt cắt địa hình có 2 trục, trục X thể hiện khoảng cách, trục Y thể hiện cao độ tương đối
  so với 1 mặt phẳng so sánh.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh vẽ mặt cắt địa hình trên MHĐH bằng cách kích phải chuột ở tên mô hình (mô hình lấy cao độ để nội suy) trên cây dữ liệu.
 • Chọn menu
 • Sau khi gọi lệnh, chọn đường Polyline mặt bằng trên bản vẽ. Tiếp theo đặt các thông số vẽ mặt cắt:
  • Nhập tỷ lệ đứng (Tỷ lệ cao độ)
  • Nhập tỷ lệ ngang (Tỷ lệ khoảng cách mặt bằng)
  • Nhập mức so sánh.
  • Chỉ điểm chèn mặt cắt trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ mặt cắt địa hình
Chia Sẻ