adscivil logo
Loading...

Tính toán năng lực tiêu thoát tối đa của mạng lưới

17/08/2022 10:24
948

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức

 • Menu : ADS_Sewer \Tối ưu thủy lực và cao độ \ Tối ưu thủy lực
 • Toolbar :
 • Command: TUTL 
   1. Chọn đoạn ống trên bảng danh sách ống
   2. Chọn 
   3. Kích chọn 

 • Kết quả thu được giá trị tối đa mạng lưới có thể lưu thoát được
 • Có thể chọn theo tuyến để xem kết quả tính toán dễ dàng hơn

Từ Khóa Nổi Bật
Tính lưu lượng tối đa của mạng lưới
Chia Sẻ