adscivil logo
Loading...

Tính taluy san nền bị lỗi ?

22/08/2022 16:01
157

Hiện tượng:

Khi tính khối lượng taluy xuất hiện các đoạn taluy lỗi, không tính toán được và xuất hiện các ký tự vòng tròn

Nguyên nhân:

Mô hình địa hình tự nhiên không đủ số liệu để cắt mặt cắt taluy san nền.

Cách khắc phục:

Mở rộng Mô hình đại hình tự nhiên trong vùng bị thiếu để có thể tính taluy san nền.

Từ Khóa Nổi Bật
Không tính được taluy
Chia Sẻ