adscivil logo
Loading...

Thiết lập mạng lưới thoát nước thải theo số dân nhập trực tiếp

17/08/2022 9:57
1145

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  •  Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Thiết lập thông số thủy lực
  •  Toolbar :
  •  Command : TLTSTN 
 1. Sau khi hiện hộp thoại chọn
 2. Chọn mục
 3. Nhập các thông số:
  • Mật độ dân số
  • Tỷ lệ thoát nước
  • Lưu lượng đơn vị
 4. Kích chọn

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết lập mạng lưới thoát nước thải theo số dân nhập trực tiếp thiết lập mạng lưới thoát nước thải
Chia Sẻ