adscivil logo
Loading...

What's New in ADSCivil 2024?

08/04/2024 15:58
3300

What's New in ADSCivil 2024?

  1. Một số tính năng mới được cập nhật ở phiên bản 2024

- Cập nhật thư viện ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia theo QC 72:2023

- Biên tập dữ liệu Point Cloud

-Tăng độ chính xác hiển thị trong lệnh PSC mà không cần chỉnh trong lệnh Units để việc tìm kiếm và sửa tên cọc được chính xác. Ở phiên bản cũ, nếu lý trình cọc lẻ (sau khi chèn osnap trên tuyến hoặc điều chỉnh tim tuyến) thì chọn cọc trên bảng sẽ không tìm đúng vị trí cọc dẫn đến đổi tên bị sai.

- Tạo đường 3D, mặt 3D thiết kế theo lý trình

- Tự động tính toán tối ưu bố trí đoạn nối siêu cao trong đường cong trùng tang, đường cong con rắn

- Cạp mở rộng khuôn đường:

- TH1: Cạp phá bỏ 1 phần vai đường cũ hư hỏng

- TH2: Cạp tự động đảm bảo lớp khuôn làm mới đủ bề rộng vệt lu tối thiểu

- Tính tách mã diện tích đào mở rộng khuôn theo địa chất

- Bổ sung lựa chọn khai báo độ dốc taluy vét vùn trái phải khác nhau cho vét chỉ điểm

- Bổ sung lệnh nhận lại rãnh trắc ngang (sau khi định nghĩa và copy taluy tự động)

- Nâng cấp lệnh TL2D

- Cập nhật dịch thiết kế trắc ngang theo đường polyline trên bình đồ

- Tính năng sửa cao độ tại nút biên
- Trường hợp thay đổi dữ liệu mô hình thiết kế, MH tự nhiên thì cho phép cập nhật lại cao độ tự động mà không cần gán lại cao độ, các nút biên chỉnh sửa trước đó sẽ được giữ nguyên vị trí
- Tính năng tự động ghép ô san nền:
+ Ghép ô theo điều kiện diện tích
+ Ghép ô theo điều kiện khối lượng
Lệnh tắt: LAM

- Cập nhật TCVN 7957:2023 cho phần tính thủy lực mạng lưới thoát nước

- Bổ sung lệnh hiển thị theo dải màu đối với ống thoát nước. Command: HTTTGT

- Import, Export & View định dạng OPEN BIM: IFC 2X3, IFC 4X3

- Kế thừa thông tin từ bản vẽ thiết kế sang mô hình BIM

+ Cao độ hố ga, đường ống thoát nước

+ Thông tin block attribute như cột đèn, trụ cứu hỏa

+ Thể tích & diện tích đối tượng 3DSolid: Kết cấu đường, thể tích bê tông hố ga, cầu, cống...v...v

- Đổi tên đối tượng trong  mô hình BIM

- Trải UV map trên ADSCivil VPV

- Quan sát tiến độ thi công trên ADSCivil BIM Explore với dữ liệu bay chụp Point cloud

Có thể là hình ảnh về sơ đồ tầng, bản thiết kế, bản đồ và văn bản

- Clash detection: Tự động tính toán và xuất báo cáo xung đột giữ các hạng mục thiết kế trên mô hình BIM

+ Va chạm cứng

+ Va chạm mềm xét = nhập khoảng cách

+ Xuất báo cáo 

2. Một số tính năng được sửa lỗi, tối ưu

- Sửa lỗi điền thừa thông tin trong lệnh DTKTN, phiên bản 2024 chỉ điền những đối tượng đánh dấu ✅ trên bảng

+ Sửa lỗi không mở bản vẽ ADSCivil 2019

+ Sửa lỗi trùng khối lượng vét bùn nhiều lần do người dung Undo

+ Cập nhật nút giao (Thay đổi cách đặt giới hạn nút)

+ Tăng tốc độ tính toán tối ưu mạng lưới thoát nước ...v...v

Thông tin liên hệ hỗ trợ: Mr Nguyên 0987 779 228 (Call/Zalo)

#ADSCivil #ADSCivil2024 #UPDATE #BIM #thietkeduong #thietkehatang #phanmembim #giaiphapbim #hatangkythuat #phanmemthietke #CDE #ISO19650

Từ Khóa Nổi Bật
#ADSCivil #ADSCivil2024 #UPDATE #BIM #thietkeduong #thietkehatang #phanmembim #giaiphapbim #hatangkythuat #phanmemthietke #CDE #ISO19650
Chia Sẻ