adscivil logo
Loading...

Thiết kế vạch sơn dọc đường

12/08/2022 13:57
1374

Các loại vạch sơn dọc đường trong ADS Road Marking gồm các loại dưới đây

Các loại vạch sơn dọc đường được tạo dựa trên các đường định vị được vẽ trước.

ADS RoadMarking cho phép vẽ tùy chọn trên toàn bộ đối tượng hoặc trên 1 đoạn của đối tượng.

Cách thực hiện tất cả các loại vạch sơn từ số 1 đến 11

trong bảng trên đều giống nhau. Riêng vạch số 12 (vạch

G8) và số 13 (vạch G9) khác các vạch còn lạ

Cách thực hiện vẽ vạch sơn dọc đường (từ vạch 1.1 đến 3.4) (Vẽ nhiều đoạn vạch sơn)

Bước 1: Vẽ các đường định vị cho các vạch sơn (các đường màu xanh như hình dưới)

Bước 2: Gọi lệnh chèn vạch sơn sau đó chọn vạch sơn và kích đúp vào loại vạch sơn trong hộp thoại

Bước 3: Kích chọn các đường định vị đã vẽ trên bản vẽ. Kết thúc bằng cách kích phải chuột hoặc chọn

phím Enter trên bàn phím

Kết quả vạch sơn sẽ vẽ trên bản vẽ

Cách thực hiện vẽ vạch sơn dọc đường (từ vạch 1.1 đến 3.4) (1 đoạn trên đường định vị)

Bước 1: Vẽ đường định vị cho các vạch sơn (các đường màu xanh như hình dưới)

Bước 2: Gọi lệnh chèn vạch sơn, đánh dấu vào tùy chọn ' chọn lý trình' sau đó chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn trong hộp thoại

Bước 3: Kích chọn đường định vị đã vẽ trên bản vẽ.

Sau khi chọn đường định vị, lần lượt kích chọn điểm đầu và điểm cuối của đoạn cần vẽ vạch sơn được

kết quả như hình dưới:

Cách thực hiện vẽ vạch sơn dọc đường (Vạch G8 và G9) (1 đoạn trên đường định vị)

Bước 1: Vẽ đường định vị cho các vạch sơn (đường màu xanh như hình dưới)

Bước 2: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn

trong hộp thoại

Bước 3: Lần lượt chọn đường định vị vào và ra

Bước 4: Tiếp tục chọn 2 điểm để xác định hướng chuyển làn, cuối cùng chọn điểm tâm chuyển làn:

Kết quả vạch sơn sẽ vẽ trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế vạch sơn dọc đường vạch kẻ dọc đường road marking cách vẽ vạch sơn dọc đường
Chia Sẻ