adscivil logo
Loading...

Thiết kế cao độ nhiều tuyến

17/08/2022 13:22
1026

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Thiết kế cao độ trên mặt bằng
  • Toolbar : 
  • Command: TKT
  1. Chọn mục
  2. Chọn các tuyến thiết kế:
   • Chọn nút 
   • Chọn tuyến trên bản vẽ để đưa vào danh sách thiết kế.
  3. Đánh dấu mục
  4. Chọn địa hình lấy cao độ trong danh sách
  5. Nhập khoảng cách đến bề mặt thiết kế
  6. Nhập độ dốc thiết kế
  7. Ấn chọn nút

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế cao độ nhiều tuyến
Chia Sẻ