adscivil logo
Loading...

Thay lớp địa chất yếu

06/09/2022 17:29
907

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

    Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Thay lớp đất

   Toolbar:

   Command: TLD

    Panel chính của chương trình hiện hộp thoại :

  •   Chọn " Thay lớp đất", khia báo giới hạn, chiều sâu, taluy, và tích chọn . Sau đó " Áp thiết kế" hoặc " Chọn      TN"

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thay lớp địa chất yếu
Chia Sẻ