adscivil logo
Loading...

Tạo sơ đồ phân mảnh bản đồ

31/08/2022 16:14
1363

TỔNG QUAN

 • Phân mảnh bản đồ là việc chia bản đồ thành nhiều mảnh nhỏ phục vụ công tác trích lục hoặc phân trang in ấn theo dạng chữ nhật m x n mảnh nhỏ. Mỗi trang in được thiết lập kích thước phù hợp với tờ giấy và tỷ lệ cần in bản đồ.
 • Trường hợp 1 tờ bản đồ là trường hợp đặc biệt với 1 hàng và 1 cột.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey\Xuất bản bàn đồ\Phân mảnh bản đồ
  • Toolbar:
  • Command: GCM 
 • Sau khi gọi lệnh, chỉ 2 điểm trên bản vẽ (bao vùng bản đồ). (2 điểm này chỉ cần chọn tương đối, không cần chính xác tuyệt đối)
  • Nhập kích thước chiều dài 1 mảnh bản đồ
  • Nhập kích thước chiều rộng 1 mảnh bản đồ

Mảnh bản đồ tạo ra sẽ được tự động tính số mảnh cần thiết để bao phủ vùng bản đồ đã chọn.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ý nghĩa thông số tạo sơ đồ phân mảnh

Từ Khóa Nổi Bật
Tạo sơ đồ chia mảnh bản đồ
Chia Sẻ