adscivil logo
Loading...

Điểm đo ADSCivil

09/09/2022 9:21
1490

KHÁI NIỆM ĐIỂM ĐO

 • Điểm đo (thường gọi là điểm cao trình hoặc đơn giản nhất là điểm) là đối tượng cơ bản nhất của bản đồ địa hình. Mỗi điểm thể hiện được 1 tọa độ (X, Y) và một giá trị cao độ Z (một số trường hợp gọi là H) trên bản đồ.
 • Mỗi điểm đo trên bản đồ được thể hiện bằng 1 dấu chấm tròn đánh dấu vị trí điểm (tọa độ X, Y) và 1 chữ thể hiện cao độ.
 • Ngoài thành phần tọa độ và cao độ, điểm đo còn có thể chứa thêm Tên điểm (Name) và Mã điểm (Fcode) để quá trình biên tập bản đồ được thuận tiện và dễ dà ng hơn. Tuy nhiên, khi xuất bản bản đồ địa hình thì sẽ không xuất bản các thông tin Tên điểm và Mã điểm lên trên bản đồ in.

PHÂN LOẠI ĐIỂM ĐO

Điểm đo trong ADS Civil được phân loại dựa vào phương thức nhập điểm vào bản đồ số.

 • Điểm đo tọa độ: là các điểm đo có vị trí được xác định qua các thông số tọa độ X, Y,Z. Điểm đo tọa độ được tạo ra bằng một trong các cách thức:
  • Tạo từ tệp tọa độ
  • Tạo điểm bằng cách chuyển đổi đối tượng AutoCad
  • Các điểm thiết kế (Điểm cao trình thiết kế, điểm chỉ giới giải phòng mặt bằng, …) được tạo ra từ các chức năng của module ADS Road.
 • Điểm đo toàn đạc: là các điểm đo có vị trí được xác định thông qua hệ thống các điểm trạm máy cùng các chỉ số đo toàn đạc (Dài xiên, góc bằng, góc đứng, …). Điểm đo toàn đạc được tạo ra khi đồng bộ dữ liệu sổ đo toàn đạc lên bản vẽ
Từ Khóa Nổi Bật
điểm đo điểm cao trình điểm cao trình
Chia Sẻ