adscivil logo
Loading...

Tải về cấu kiện hố ga

31/08/2022 17:15
996

TỔNG QUAN:

Tải về tài liệu giúp bạn có thể trích xuất các bản vẽ tham chiếu cho các cấu kiện sử dụng trong dự án

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Chọn cấu kiện trong danh sách
  • Kích đúp ô Tải về

 

  • Chọn đường dẫn cho thư mục để lưu

Từ Khóa Nổi Bật
Tải về cấu kiện hố ga
Chia Sẻ