adscivil logo
Loading...

Định nghĩa ranh giới địa chất trên trắc ngang

29/08/2022 13:54
934

TỔNG QUAN

  • Việc nhập địa chất trắc ngang cho các trắc ngang đặc biệt tiến hành nhập cho từng điểm tại vị trí thay đổi chiều dày lớp địa chất trên trắc ngang thường tốn nhiều thời gian và có nhiều trường hợp không tận dụng được các dữ liệu sẵn có.
  • Trong trường hợp đã có các đường ranh giới địa chất là các đường polyline thì hoàn toàn có thể chuyển đổi các đường này thành các đường ranh giới địa chất của trắc ngang

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Ðịa chất \ Ðịnh nghĩa địa chất trắc ngang

Toolbar :

Command : DNDCTN 

  • Chọn trắc ngang cần định nghĩa đường ranh giới địa chất.
  • Chọn các đường ranh giới địa chất (Chú ý chỉ chọn các đường ranh giới của cùng 1 lớp địa chất). Ấn Enter xuất hiện hộp thoại

Chọn đúng đáy lớp địa chất trong danh sách sau đó chọn OK để kết thúc quá trình định nghĩa.

Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa ranh giới địa chất trên trắc ngang
Chia Sẻ