adscivil logo
Loading...

Sửa thông tin cấu kiện đường ống

31/08/2022 16:58
976

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Chọn cấu kiện trong danh sách
  • Kích chuột phải, chọn menu

 

  • Kích đúp lần lượt vào ô 3D và 2D để lần lượt chọn đường dẫn đến file cấu kiện 3D và bản vẽ 2D của đốt hố ga

 

  • Kích chọn  

Từ Khóa Nổi Bật
Sửa thông tin cấu kiện đường ống
Chia Sẻ