adscivil logo
Loading...

Sửa cao độ nút lưới

06/09/2022 10:56
1176

TỔNG QUAN

  • Cao độ nút lưới hiển thị gồm có 2 cao độ là cao độ tự nhiên của nút lưới và cao độ thiết kế của nút lưới

Thông tin của nút lưới

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh :
    • Command : SUACAODONUTLUOI

Sau khi gọi lệnh , kích chọn vào cao độ cần thay đổi và nhập số liệu cần đổi .

Từ Khóa Nổi Bật
Sửa cao độ nút lưới
Chia Sẻ