adscivil logo
Loading...

Rừng (Forest)

17/08/2022 14:59
1246

Giới thiệu về forest

Các đối tượng rừng cây forest là các đối tượng cây được chèn tự động ngẫu nhiên theo một vùng. Các đối tượng cây của Forest được chèn theo cao độ thay đổi bám theo một bề mặt (bề mặt Target Fcode).

Đối tượng Forest có các thuộc tính:

* Name: Tên

* Feature code: Bộ lọc đối tượng Polyline trên bản vẽ AutoCad theo Layer để xác định ranh giới chèn

* Target Feature code: Bộ lọc các đối tượng 3D để xây dựng bề mặt tự động và gán cao độ cho từng đối tượng cây của Forest

* Forest group: Nhóm cây, texture cho mỗi cây sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số các texture cây của nhóm cây.

* Height max: Chiều cao tối đa cho nhóm của forest, các cây được lấy ngẫu nhiên chiều cao nhưng không vượt quá Height max

* Density: Mật độ cây

* Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý Forest

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Forest được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Forest. Cách thức gọi lệnh quản lý Forest thực hiện như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Rừng (Forest)
Chia Sẻ