adscivil logo
Loading...

Xây dựng mô hình

30/08/2022 13:22
1097

TỔNG QUAN:

  • MHĐH sau khi thay đổi (thêm/ loại) đối tượng tham gia mô hình cần xây dựng để cập nhật MHĐH.
  • Các MHĐH được tự động xây dựng lại khi mở lại bản vẽ đã lưu

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh xây dựng MHĐH bằng cách kích phải chuột ở tên mô hình cần xây dựng trên cây dữ liệu
  • Chọn menu
Từ Khóa Nổi Bật
Xây dựng mô hình
Chia Sẻ