adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Quản lý phân bổ số dân theo mạng lưới

17/08/2022 10:06
559

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \Tối ưu thủy lực và cao độ \ Quản lý lưu vực thoát nước
    • Toolbar :
    • Command : QLLV
  1. Sau khi hộp thoại xuất hiện, nhập trực tiếp số dân phục vụ cho từng đoạn ống
  2. Chọn cập nhật để lưu lại
Từ Khóa Nổi Bật
Quản lý phân bổ số dân theo mạng lưới quản lý lưu vực
Chia Sẻ