adscivil logo
Loading...

Phát sinh hố ga theo tuyến

13/08/2022 10:04
1116

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  •  Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Phát sinh hố ga
  •  Toolbar :
  •  Command: PSHG 
 • Sau khi gọi lệnh, xuất hiện hộp thoại phát sinh hố ga.

  1. Chọn tuyến sẽ phát sinh hố ga trong danh sách
  2. Chọn lý trình đoạn phát sinh hố ga
  3. Kích chọn
  4. Nhập khoảng cách phát sinh hố ga
  5. Phát sinh hố ga:
 • Chọn nút để phát sinh cách đều theo khoảng cách nhập

 • Chọn nút để phát sinh chia đều cho đoạn lẻ cuối

 

Từ Khóa Nổi Bật
phát sinh ga phát sinh hố ga Phát sinh hố ga theo tuyến
Chia Sẻ