adscivil logo
Loading...

Lưu lượng thoát nước yêu cầu của mạng lưới thoát nước mưa

16/08/2022 17:02
1153

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  •  Menu : ADS_Sewer \ Tối ưu thủy lực và cao độ \ Tính toán lưu lượng yêu cầu
  •  Toolbar :
  •  Command: TTLL 
 • Kích chọn để tính toán Lưu lượng yêu cầu (Qyc) 

 • Chọn Để xem tính toán chi tiết diện tích phục vụ của từng đoạn ống

 • Chọn Để xem tính toán chi tiết thời gian chảy đến măt cắt tính toán của từng đoạn ống

 • Chọn Để xem tính toán chi tiết cường độ mưa và lưu lượng yêu cầu của từng đoạn ống

Từ Khóa Nổi Bật
tính toán lưu lượng tính toán lưu lượng yêu cầu Tính toán lưu lượng thoát nước yêu cầu của mạng lưới thoát nước mưa
Chia Sẻ