adscivil logo
Loading...

Loại hố lô san nền

06/09/2022 10:47
856

TỔNG QUAN

  • Lưới san nền cần phải thiết lập ranh giới đào đắp bao gồm:
    • Đường bao: ranh giới bao ngoài của vùng cần tính đào đắp.
    • Hố: ranh giới các vùng sẽ bỏ qua không tính khối lượng đào đắp.              Thiết lập ranh giới san nền

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

.

- Chú ý:

  • Mỗi lưới san nền chỉ có 1 đường bao
  • Lưới san nền có thể không có hố, hoặc có 1 vài hố. Số lượng hố không bị giới hạn.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Loại hố lô san nền
Chia Sẻ