adscivil logo
Loading...

Loại bỏ đỉnh tuyến

22/08/2022 16:56
1188

TỔNG QUAN

 • Loại bỏ đỉnh tuyến là một trong các lệnh hiệu chỉnh quan trọng của hiệu chỉnh tuyến. Lệnh này có tác dụng loại bớt 1 đỉnh tuyến hoặc 1 đoạn cong. 2 đoạn cong trước đỉnh và sau đỉnh bị loại sẽ tự động cập nhật lại tiếp tuyến mới.
 • Ðỉnh đầu tuyến và đỉnh cuối tuyến là các đỉnh không loại bỏ được.
 • Lệnh này ngược với lệnh Chèn đỉnh tuyến.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

     Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Hiệu chỉnh tuyến \ Loại đỉnh tuyến.

     Toolbar :

     Command : LDT 

     Thực hiện theo trình tự của dòng nhắc lệnh:

  • Chọn tuyến hiện hành: Chọn vào tuyến cần loại bỏ đỉnh
  • Chọn đỉnh tuyến: Chỉ điểm trên bản vẽ gần đỉnh cần loại
  • Gọi lệnh cập nhật cọc trên tuyến để loại bỏ các cọc không nằm trên tuyến và cập nhật trắc dọc trắc ngang.

     Chú ý:

 • Nếu  1 tuyến trên bản vẽ thì không phải chn tuyến, ch cần ch điểm gần đỉnh để loại.
 • Ðiểm được ch gần đỉnh nào nhất thì sẽ loại đỉnh đó.

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ