adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh thuộc tính điểm đo

30/08/2022 9:28
1038

TỔNG QUAN:

 • Điểm đo có 5 thuộc tính chính
  • Tọa độ X
  • Tọa độ Y
  • Cao độ Z
  • Tên điểm
  • Mã điểm
 • Hiệu chỉnh điểm đo chính là việc hiệu chỉnh 5 thuộc tính trên. Tọa độ X, Y có thể hiệu chỉnh bằng cách dùng các lệnh hiệu chỉnh của Autocad (move, stretch, …) do đó lệnh này chỉ hiệu chỉnh cao độ Z, mã điểm và tên điểm.

TRÌNH THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Hiệu chỉnh điểm
  • Toolbar:
  • Command: HCD
 • Sau khi gọi lệnh, chọn điểm cần hiệu chỉnh trên bản vẽ.
 • Xuất hiện hộp thoại hiệu chỉnh điểm với các giá trị thuộc tính điểm

  • Nhập giá trị thuộc tính cần hiệu chỉnh
  • Chọn nút
Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh thuộc tính điểm đo
Chia Sẻ