adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh lưới san nền

08/09/2022 11:48
1006
  • Lưới san nền được tạo ra mặc định sẽ tương đối phù hợp với ranh giới biên lô đào đắp, tuy nhiên không hoàn toàn phù hợp trong mọi trường hợp. Khi đó trong 1 số trường hợp cần điều chỉnh lại cho phù hợp với địa hình tự nhiên và thiết kế.
  • Hiệu chỉnh lưới san nền bao gồm các thao tác
    • Hiệu chỉnh lại vị trí đặt lưới
    • Thay đổi kích thước ô lưới
    • Chèn thêm hoặc xóa bớt số hàng, số cột
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ