adscivil logo
Loading...

Thêm mới cấu kiện hố ga

06/09/2022 9:14
823

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Nhập các thống tin cho ống dẫn mới:
    • Tên (Không trùng với các ống dẫn đã có)
    • Kích đúp ô để mở hộp thoại chọn nhà cung cấp sau đó kích đúp chọn nhà cung cấp trong bảng danh sách nhà cung cấp.

 

  • Kích đúp ô để mở hộp thoại chọn danh mục sau đó kích đúp chọn danh mục trong bảng danh sách danh mục

 

  • Nhập thông tin chi tiết
  • Kích chọn  
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm mới cấu kiện hố ga
Chia Sẻ