adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh điểm tọa độ

30/08/2022 16:46
1023

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey\Xuất bản bàn đồ\Chèn điểm tọa độ
  • Toolbar:
  • Command: GCP
 • Sau khi gọi lệnh lần lượt chỉ điểm chèn tọa độ và điểm xác định góc nghiêng trên bản vẽ.

  • Đặt lại các tham số
  • Chọn để cập nhật thông số cho đối tượng.

 • Chú ý:
  • Sau khi hiệu chỉnh xong cho 1 điểm tọa độ, có thể chọn sau đó chọn các điểm khác để cập nhật theo các thông số đã khai báo

 

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh điểm tọa độ
Chia Sẻ