adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh cao độ đoạn ống

17/08/2022 13:29
1040

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Tối ưu thủy lực và cao độ\ Hiệu chỉnh cao độ đoạn ống
  • Toolbar :
  • Command: HCCDDO
 • Chọn đoạn ống cần hạ cao độ trên bản vẽ
  1. Nhập giá trị cần hạ cao độ (đơn vị là m)
  2. Chọn cách thức nối ống khi thay đổi đường kính:
   • Nối đỉnh: chuyển đường kính ống đảm bảo cao độ đỉnh ống bằng nhau
   • Nối ống cao độ tối ưu: cao độ đáy ống bằng nhau
  3. Chọn 
 • Gọi lệnh cập nhật trắc dọc mạng lưới bằng Command: CNTDML

 

 • Trắc dọc đoạn ống được thay đổi như hình dưới:

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh cao độ thiết kế của đoạn ống trên mặt bằng mạng lưới Hiệu chỉnh cao độ đoạn ống
Chia Sẻ