adscivil logo
Loading...

Bảng chi tiết khối lượng san nền

06/09/2022 14:07
965

TỔNG QUAN

  • Thể hiện chi tiết các thông số của lưới san nền như cao độ hiện trạng, cao độ thiết kế, chênh cao, khối lượng, ........

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh từ Command:

Command : XKQ 

1: Khối  lượng ô lưới

2: Khối lượng hàng cột

3: Khối lượng hàng cột 2

4: Khối lượng Taluy

5: Tổng hợp khối lượng nhiều lưới

6: Bảng tọa độ nút lưới

7: Table Cut Fill Quantity

8: Bảng khối lượng đào đắp

Level Command : 7

  • Chỉ điểm chèn bảng

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng chi tiết khối lượng san nền
Chia Sẻ