adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh cao độ điểm

30/08/2022 9:38
2063

TỔNG QUAN:

 • Việc hiệu chỉnh cao độ điểm được thực hiện rất nhiều khi biên tập bản đồ cho các mục đích:
  • Hiệu chỉnh cao độ điểm cho các điểm phát sinh bằng cách copy
  • Gán cao độ khống chế cho bề mặt thiết kế san nền, thoát nước, quy hoạch, …
 • Việc hiệu chỉnh cao độ điểm có thể được thực hiện như cách thức trong mục 0 nhưng mất nhiều thao tác. Do vậy ADS Civil bổ sung thêm phương thức hiệu chỉnh cao độ điểm trực tiếp.

 

TRÌNH THỰC HIỆN: 

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Hiệu chỉnh cao độ điểm đo
  • Toolbar:
  • Command: SE 

Sau khi gọi lệnh, chọn điểm cần hiệu chỉnh trên bản vẽ. Xuất hiện hộp thoại hiệu chỉnh cao độ điểm

  • Nhập cao độ điểm đo
  • Ấn Enter trên bàn phím hoặc chọn nút để gán cao độ điểm và chọn điểm khác để hiệu chỉnh.
Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh cao độ điểm
Chia Sẻ