adscivil logo
Loading...

Định nghĩa hư hỏng mặt đường cũ

01/09/2022 10:29
1035

TỔNG QUAN

 • Trong một số trường hợp khi khoảng cách giữa 2 hư hỏng nhỏ, người thiết kế sẽ cộng gộp 2 hư hỏng thành 1.
 • Cách thức thực hiện trong ADS Road Marking là định nghĩa một hư hỏng mới và loại bỏ các hư hỏng cũ.

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ 
  • Toolbar:
  • Command: DNHH
 • Nhập các thông tin của bình đồ

 • Chọn nút trên hộp thoại
 • Chọn đường bao hư hỏng mới.
 • Tiếp tục chọn các đường bao hư hỏng cần loại bỏ

Lưu ý: Các đối tượng hư hỏng đã loại (đường bao, hatch,…) không tự động xóa đi mà vẫn được giữ lại trên bình đồ để có thể định nghĩa lại nếu cần thiết. Sau khi chắc chắn với phương án thay đổi người sử dụng sẽ xóa các đối tượng đó khi cần thiết

 

Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa hư hỏng mặt đường cũ
Chia Sẻ