adscivil logo
Loading...

Định nghĩa diện tích mã hiệu

05/09/2022 10:42
1112

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Định nghĩa mã hiệu diện tích 

Toolbar:

Command: NMHTN

  • Sau khi gọi lệnh chọn trắc ngang cần định nghĩa mã hiệu sau đó chọn vào phần mã hiệu cần định nghĩa và đặt tên mã hiệu .
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ