adscivil logo
Loading...

Định nghĩa chân taluy

06/09/2022 14:50
1546

TỔNG QUAN

  • Định nghĩa chân taluy giúp chúng ta tự xác định giới hạn taluy san nền của dự án
  • Dùng trong nhiều trường hợp : ví dụ như phần taluy được giới hạn bởi nhà dân, đường giao thông ,......

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Vẽ đường bao chân taluy bằng đường Polyline khép kín

  • Thao tác  theo phương thức

  • Sau đó chọn đường Polyline vừa tạo , là hoàn thành định nghĩa đường Polyline đó thành chân taluy
  • Sau đó thiết kế taluy bình thường

 

Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa chân taluy
Chia Sẻ