adscivil logo
Loading...

Đối tượng 3D (Solid along path)

17/08/2022 15:42
1296

Giới thiệu về solid along path

Các đối tượng solid along path là các đối tượng 3D được chèn theo các đối tượng block rải dọc theo 1 đường quỹ đạo Polyline trên AutoCad. Các đối tượng 3D này được chèn theo cao độ thay đổi bám theo một bề mặt (bề mặt Target Fcode).

Các đối tượng 3D sử dụng cho solid along path thường được lấy trong thư viện và người sử dụng có thể tự bổ sung thêm vào thư viện thông qua định dạng *.fbx

Đối tượng solid along path ứng dụng linh hoạt để chèn các loại đối tượng dọc tuyến như:

* Cọc tiêu.

* Cột đèn chiếu sáng

* Cây cảnh quan dọc tuyến

Đối tượng solid along path có các thuộc tính:

* Name: Tên

* Feature code: Bộ lọc đối tượng block trên bản vẽ AutoCad theo Layer để xác định vị trí điểm chèn đối tượng và hướng chèn đối tượng

* Target Feature code: Bộ lọc các đối tượng 3D để xây dựng bề mặt tự động và gán cao độ cho từng đối tượng cây của Forest

* Import file: Đối tượng 3D sẽ dùng để chèn

* Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý solid along path

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với solid along path được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Import items manager. Cách thức gọi lệnh quản lý Import items manager thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Solid along path như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Đối tượng 3D (Solid along path)
Chia Sẻ