adscivil logo
Loading...

Định nghĩa các đường mép thiết kế trên mặt bằng

12/08/2022 14:58
1607

TỔNG QUAN 

  • Ðể thiết kế tuyến đường, theo phương pháp thông thường thì sẽ trắc dọc, trắc ngang sau đó từ trắc ngang thiết kế sẽ xây dựng được các đường bình đồ tuyến. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt (thiết kế cải tạo đường cũ, bố trí chỗ dừng xe, …) khi các đường bình đồ buộc phải cố định trước thì lại phải làm theo cách ngược lại là định vị các đường bình đồ trước, sau đó dựa vào trắc dọc thiết kế và các đường bình đồ để xây dựng trắc ngang thiết kế.
  • Khi thiết kế theo các đường bình đồ tuyến, các đường trắc ngang thiết kế sẽ lấy bề rộng theo khoảng cách từ các đường bình đồ tuyến đến tim trắc ngang thiết kế, chiều cao, độ dốc, … sẽ lấy theo thông số khai báo trên hộp thoại thiết kế trắc ngang.
  • Các đường bình đồ tuyến có thể định nghĩa 1 số đường, không nhất thiết phải định nghĩa toàn bộ các đường. Những đối tượng không được định nghĩa vẫn lấy bề rộng theo các tham số trên hộp thoại thiết kế trắc ngang như bình thường.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Định nghĩa các đường bình đồ tuyến

     Menu: ADSCivil_Road \ Ðịnh nghĩa các đường bình đồ tuyến

     Toolbar :

     Command : DMB 

     Panel chính của chương trình hiện hộp thoại định nghĩa đường bình đồ tuyến

     Thực hiện theo trình tự dưới để định nghĩa các đường bình đồ:

  • Vẽ trước các đường bình đồ bằng các đường Polyline
  • Kích đúp chuột trái vào ô của đối tượng cần định nghĩa đường bình đồ.
  • Chọn các đường bình đồ đã vẽ. Sau khi chọn xong ấn Enter 
  • Trên bảng danh sách đường bình đồ tuyến sẽ cập nhật số đối tượng mới định nghĩa.

      Thiết kế theo các đường bình đồ tuyến

  •      Sau khi đã định nghĩa các đường bình đồ tuyến, khi thiết kế trắc ngang cần bật lựa chọn thiết kế trên bình đồ tuyến để các đối              tượng trên trắc ngang cập nhật được bề rộng theo các đường bình đồ.
Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa các đường mép thiết kế trên mặt bằng
Chia Sẻ