adscivil logo
Loading...

Chuyển điểm giữa các trạm máy

05/09/2022 8:47
1041

TỔNG QUAN

  • Trong một số trường hợp, để tiện thao tác ngoài hiện trường, người đo chỉ thiết lập 1 trạm máy, khi đó, toàn bộ điểm đo sẽ nằm trong 1 trạm máy. Khi biên tập lại kết quả đo đạc, cần phải Tạo các trạm máy mới và chuyển các điểm đo sang trạm mới (căn cứ theo sổ nhật ký sơ họa đo)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Việc chuyển các điểm đo đã có sang trạm máy khác được thực hiện theo trình tự sau:
    • Đánh dấu các điểm đo cần chuyển, kích phải chuột, chọn menu để lưu các điểm đo vào Clipboard.
    • Chọn trạm máy muốn chuyển các điểm đo sang ở danh sách trạm máy, kích phải chuột, chọn menu

Khi đó, toàn bộ các điểm cần chuyển sẽ được đưa xuống dưới cùng trong danh sách điểm đo của trạm mới.

Chú ý : Chỉ được đánh dấu các điểm liên tiếp để chuyển, nếu đánh dấu không liên tiếp, toàn bộ các điểm trong khoảng đánh dấu sẽ bị chuyển theo.

Từ Khóa Nổi Bật
Chuyển điểm giữa các trạm máy
Chia Sẻ