adscivil logo
Loading...

Chuyển điểm đo tọa độ thành dữ liệu toàn đạc

05/09/2022 10:58
1032

TỔNG QUAN

 • Điểm đo có thể được tạo ra theo nhiều phương thức khác nhau, tuy nhiên chỉ có phương thức tạo từ dữ liệu góc cạnh mới có thể dễ dang cập nhật, chỉnh sửa.
 • Theo lý thuyết, mỗi điểm đo thuộc 1 trạm máy sẽ được tính toán tọa độ căn cứ vào tọa độ trạm máy và điểm định hướng cùng các chỉ số góc cạnh. Do đó khi có tọa độ của điểm đo thì cũng có thể tính ngược lại các chỉ số góc cạnh của điểm đo đó.
 • Công cụ này cho phép đưa một tập hợp điểm tọa độ bất kỳ về thuộc một trạm máy nào đó. Khi đó các chỉ số góc cạnh như dài xiên, góc bằng, góc đứng, … sẽ được tính toán ngược lại dựa vào tọa độ trạm máy, tọa độ điểm định hướng của trạm máy và tọa độ của chính điểm đo cần chuyển.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Menu:ADS_Survey \ Điểm đo \ Nhận  điểm đo vào trạm máy
 • Toolbar:
 • Command: NDD
 •       Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự các dòng nhắc lệnh ở Command line:
  • Cao mia <2> : Nhập giá trị cao mia cho các điểm đo
  • Chọn điểm đo         : Chọn các điểm đo cần chuyển vào trạm máy
  • Chọn trạm máy        : Chọn trạm máy nhận thêm các điểm đo

Chú ý:

 • Chỉ cho phép chuyển các điểm tọa độ thành các điểm của trạm máy, không cho phép chuyển trực tiếp các điểm của trạm máy này sang trạm máy khác. Việc chuyển điểm đo từ trạm máy này sang trạm máy khác chỉ có thể thực hiện trong sổ đo điện tử.
 • Khi chuyển điểm đo, các chỉ số góc bằng của điểm đo sẽ được tính theo điểm định hướng đang có của trạm máy.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Chuyển điểm đo tọa độ thành dữ liệu toàn đạc
Chia Sẻ