adscivil logo
Loading...

Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp

30/08/2022 14:19
891

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Chọn nhà cung cấp cần chỉnh sửa thông tin trong bảng danh sách nhà cung cấp
  • Nhập lại các thống tin mới cho nhà cung cấp:
    • Tên (Không trùng với các nhà cung cấp đã có)
    • Địa chỉ
    • Thông tin chi tiết
  • Kích chọn  

 

Từ Khóa Nổi Bật
Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp
Chia Sẻ