adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh sơ đồ siêu cao mở rộng

05/09/2022 12:01
1298

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Hiệu chỉnh tuyến / Chèn sơ đồ siêu cao 

Toolbar:

Command: SEM

  • Sau khi chèn bảng sơ đồ siêu cao hiệu chỉnh trực tiếp trên bảng sơ đồ siêu cao . 

  • Kéo thả các đường siêu cao trên từng làn để hiệu chỉnh trực tiếp . Sau đó cập nhật lại siêu cao .

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ