adscivil logo
Loading...

Cây (Tree)

17/08/2022 14:25
1579

Giới thiệu về Tree

Các đối tượng Tree là các đối tượng 2D giả 3D được chèn theo các đối tượng AutoCad Point. Các đối tượng tree được chèn theo cao độ thay đổi bám theo một bề mặt (bề mặt Target Fcode).

Đối tượng Tree có các thuộc tính:

* Name: Tên

* Feature code: Bộ lọc đối tượng AutoCad Point trên bản vẽ AutoCad theo Layer để xác định vị trí chèn

* Target Feature code: Bộ lọc các đối tượng 3D để xây dựng bề mặt tự động và gán cao độ cho điểm chèn Tree

* Tree group: Nhóm cây, texture cho mỗi cây sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số các texture cây của nhóm cây.

* Height max/min: Chiều cao cây, các cây được lấy ngẫu nhiên chiều cao trong khoảng giới hạn max/min

* Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý Tree

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Tree được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Tree.

Cách thức gọi lệnh quản lý Tree thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Tree như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Cây (Tree)
Chia Sẻ