adscivil logo
Loading...

Xóa tuyến thoát nước

13/08/2022 9:56
1157

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Xóa tuyến thoát nước
    • Toolbar :
    • Command: XTTN 
  • Sau khi gọi lệnh, chọn các tim tuyến thoát nước trên bản vẽ.

Chú ý:

Có thể dùng lệnh Erase của Autocad để xóa tuyến.

Từ Khóa Nổi Bật
xóa tuyến thoát nước xóa tuyến
Chia Sẻ