adscivil logo
Loading...

Cập nhật số liệu cọc từ bề mặt địa hình

29/08/2022 9:52
1081

TỔNG QUAN

  • Các cọc khi được phát sinh hoặc được chèn mới sẽ lấy số liệu cao độ tự nhiên cho trắc ngang theo cao độ của mô hình địa hình. Khi hiệu chỉnh và cập nhật địa hình thì các cập nhật của địa hình chưa tự động cập nhật vào số liệu cọc. Người sử dụng cần phải cập nhật số liệu từ địa hình vào cọc.
  • Có thể chọn 1 đoạn các cọc trong bản danh sách cọc để cập nhật.
  • Khi cập nhật số liệu từ địa hình, trắc dọc, và trắc ngang của các cọc được cập nhật số liệu sẽ tự động cập nhật theo.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Cọc trên tuyến \ Cọc trên tuyến

    Toolbar:

    Command: PSC

    Trên panel chính của chương trình hiện hộp thoại quản lý cọc trên tuyến:

                                                   

  • Chọn mô hình địa hình muốn áp số liệu cho các cọc 

                                   

  • Ðánh dấu các cọc cần cập nhật số liệu từ địa hình trên bảng.
  • Kích phải chuột, chọn menu

                                   

  •      Khi đó toàn bộ các cọc đã đánh dấu sẽ được lấy lại số liệu tự nhiên mới cắt từ địa hình đã chọn.
Từ Khóa Nổi Bật
Cập nhật số liệu cọc từ bề mặt địa hình
Chia Sẻ