adscivil logo
Loading...

Cài đặt ADSCivil 2023 phiên bản khóa cứng

06/09/2022 15:11
2077

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

 • Tải phiên bản ADSCivil 2023 phiên bản USB Key tương ứng với nền Autocad đang sử dụng trên website ADSCIvil.vn.

Chú ý: Phiên bản ADSCivil 2023 có thể chạy trên các nền Autocad từ 2020 trở lên

 • Tiến hành cài đặt : Phiên bản ADSCivil 2023 khóa USB cài đặt tương tự như phiên bản khóa mạng
 1. Sau khi đã tải xong, kích đúp chuột trái vào file cài đặt ADSCivil để chạy file cài đặt

       2. Chọn ổ lưu bộ cài ADSCivil sau đó chọn NEXT

          3. Tiếp theo chọn INSTALL để tiến hành cài đặt 

         4. Với máy tính đã cài đặt Microsoft visual C++ hộp thoại thông báo sẽ hiển thị, chọn CLOSE

            5. Sau khi cài đặt xong sẽ có 3 biểu tượng hiển thị trên destop lần lượt:

 

   • Biểu tượng chạy phần mền ADSCivil

 

 

 

   • Biểu tượng đường dẫn cài đặt đến nền Autocad

 

 

 

   • Biểu tượng VPV sử dụng để xây dựng mô hình 3D
Từ Khóa Nổi Bật
Cài đặt ADSCivil phiên bản khóa cứng
Chia Sẻ